Cookie beleid FCB-HWD

De website van FCB-HWD is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

Gedragsregels seksuele intimidatie

Voetbalvereniging FCB-HWD neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken;

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Melden ongewenst gedrag

Iedereen moet bij FCB-HWD kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kan bij de diverse instanties.

 

Vertrouwenspersoon

Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last heeft van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Luisteren naar de klacht of het probleem;
 • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
 • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
 • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
 • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenscontactpersoon van FCB-HWD is Maria van der Velden

KNVB
Binnen de KNVB is een vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie. Spelers, ouders, kaderleden en vrijwilligers kunnen een melding doen bij deze vertrouwenscontactpersoon. Voor clubbestuurders geldt een meldplicht. Een melding kan gaan over ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.

Vertrouwenscontactpersoon KNVB
Bij vormen van grensoverschrijdend gedrag zonder seksueel karakter kan er via deze weg een melding gemaakt worden. Het kan hierbij gaan om zaken als verbale intimidatie, machtsmisbruik, pesten of discriminatie. [email protected] / 06 57 11 45 63

Instituut Sportrechtspraak 

Het is ook mogelijk om direct melding te doen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit doe je door het invullen van het aangifteformulier op www.isr.nl of door een mail te sturen naar [email protected].

Centrum Veilige Sport

Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag: Centrum Veilige Sport, [email protected], telefoon: 0900 202 55 90

Lotgenoten
Wanneer je in contact wil komen met lotgenoten:  Sporters helpen Sporters,
[email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!